Associació d’Amics de Ràdio Televisió Cardedeu (RTVC) com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament per l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Associació d’Amics de Ràdio Televisió Cardedeu (RTVC)només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades i Llei de Protecció de Dades.

Amb l’objectiu de donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades l’ Associació d’Amics de Ràdio Televisió Cardedeu (RTVC) ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

Associació d’Amics de Ràdio Televisió Cardedeu (RTVC) aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d’entendre.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l’ Associació d’Amics de Ràdio Televisió Cardedeu (RTVC)

Responsable del tractament

Identitat: Associació d’Amics de Ràdio Televisió Cardedeu
NIF: G-58331729
Direcció Postal: Jaume Morató s/n
08440 Cardedeu
Telèfon 93 846 15 02

Finalitat del tractament de les seves dades i conservació

Associació d’Amics de Ràdio Televisió Cardedeu (RTVC) tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds d’informació a través dels nostres correus electrònics i telèfons de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.

Legitimació per al tractament

La base jurídica per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades únicament seran cedides a tercers per obligació legal.

Drets dels interessats

Com a usuari de www.rtvc.cat té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb la XAssociació d’Amics de Ràdio Televisió Cardedeu (RTVC) dirigint-se a [email protected]

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web www.apd.cat.